Na Ústavu informatiky se 11. 2. 2020 uskutečnilo setkání řešitelů projektu Erasmus+ FITPED a potenciálních uživatelů výukových materiálů vytvářených v projektu. Setkání bylo zaměřeno na Inovace výuky programovacích jazyků.

V prvním bloku byla v rámci přednášky „Aktuální trendy v přípravě budoucích IT profesionálů“ shrnuta základní východiska a přístupy, na kterých byl připravený mezinárodní projekt FITPED (2018-1-SK01-KA203-046382). Na přednášku navazovala bohatá diskuze učitelů IT ze středních škol a zástupců budoucích zaměstnavatelů zaměřená na efektivnější spolupráci v přípravě IT odborníků, příklady dobré praxe a přístupy, které by mohla nově vytvářená platforma poskytovat.

Další přednáška s názvem „Priscilla – představení systému na podporu výuky programování“ objasnila základní principy práce se systémem Priscilla na předmětech programování v jazyku Java, C++ a SQL. Účastníci setkání obdrželi přístupy do systému Priscilla s výzvou o připomínky a náměty na zlepšení praxe programování.

Brno Fitped 1

 Brno Fitped 2

 Brno Fitped 3

Brno Fitped 4

Brno Fitped 5